turkmath.org

Türkiye'deki Matematiksel Etkinlikler


26 Mart 2021, 14:00


Gebze Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Genel Seminerleri

Ultrahiperbolik Denklemler İçin Bazı Ters Problemlerin Çözümlerinin Tekliğinin Araştırılması

Fikret Gölgeleyen
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Türkiye

Bu seminerde ultrahiperbolik denklemler için bazı ters problemler ele alınacaktır. İlk olarak bu denklemlerin fiziksel ve felsefik yorumları üzerinde durulacaktır. Daha sonra kısmi türevli denklemler için çeşitli problemlerin çözümlerinin tekliğini ve kararlılığını araştırmada kullanılan Carleman metodu tanıtılarak bu yöntem aracılığı ile söz konusu ters problemin çözümünün tekliği araştırılacaktır.

Seminer bağlantısı:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0ae91f7b86a24e8fa1d818a6f74b22a1%40thread.tacv2/1616165761313?context=%7b%22Tid%22%3a%22066690f2-a8a6-4889-852e-124371dcbd6f%22%2c%22Oid%22%3a%22a343f6fd-86f8-4abe-95cf-3c7f4ad5f0ca%22%7d

Kısmi Diferansiyel Denklemler Türkçe
Microsoft Teams Çevrimiçi Platformu

gtumatematik 22.03.2021

Yaklaşan Seminerler Seminer Arşivi
 

İLETİŞİM

Akademik biriminizin ya da çalışma grubunuzun ülkemizde gerçekleşen etkinliklerini, ilan etmek istediğiniz burs, ödül, akademik iş imkanlarını veya konuk ettiğiniz matematikçileri basit bir veri girişi ile kolayca turkmath.org sitesinde ücretsiz duyurabilirsiniz. Sisteme giriş yapmak için gerekli bilgileri almak ya da görüş ve önerilerinizi bildirmek için iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Katkı verenler listesi için tıklayınız.

Özkan Değer ozkandeger@gmail.com

DESTEK VERENLER

ja2019

31. Journees Arithmetiques Konferansı Organizasyon Komitesi

Web sitesinin masraflarının karşılanması ve hizmetine devam edebilmesi için siz de bağış yapmak, sponsor olmak veya reklam vermek için lütfen iletişime geçiniz.

ONLİNE ZİYARETÇİLER


©2013-2022 turkmath.org
Tüm hakları saklıdır