İstanbul University Mathematics Department Seminars

Geometrik Mekanikte Eşlenmiş (Lie) Grup Çiftleri
Serkan Sütlü
Işık Üniversitesi, Turkey
Özet : Eşlenmiş (Lie) grup çifti diye, birbirleri üzerine grup çarpmaları ile uyumlu bir şekilde etki eden iki (Lie) grubun oluşturduğu çifte denir. Böyle iki grubun kartezyen çarpım kümesi üzerinde, yarı-direkt çarpım grubu yapısından daha genel, bir (Lie) grup yapısı vardır. Konuşmada, eşlenmiş Lie grup çiftlerinin teğet grupları ile (ikinci mertebeden) tekrarlı teğet demetlerinden bahsedip, süre elverdiğince bunların Euler-Lagrange ve Euler-Poincare hareket denklemleri üzerindeki uygulamalarına değineceğiz. (117F426 numaralı TÜBİTAK 3501 projesi kapsamında, GTÜ'den O. Esen ve M. Kudeyt ile devam eden ortak çalışma.)
  Tarih : 15.05.2019
  Saat : 14:00
  Yer : İ.Ü. Matematik Bölümü D-II
  Dil : Turkish
    Yazdır