Yozgat Bozok University Mathematics Department General Seminars

Düzgün İstatistiksel Yakınsaklık İçin Altdiziler Yardımıyla Elde Edilen Sonuçlar
Tuğba Yurdakadim
Hitit Üniversitesi, Turkey
Özet : Bu konuşmada verilen bir dizinin yakınsaklığını, düzgün istatistiksel yakınsaklığını, farklı ölçülerle, altdiziler yardımıyla ifade eden teoremlerden bahsedilecektir ve hatta kategori kavramı kullanarak elde edilen bir sonuç da verilecektir. Ayrıca düzgün istatistiksel yakınsaklık için bir karakterizasyon sağlayacak Cauchy tipli kriter verilecek ve verilen bir seri ile alt serilerinin arasındaki ilişki düzgün istatistiksel yakınsaklık ile kurulacaktır.
  Tarih : 01.04.2019
  Saat : 15.30
  Yer : Yozgat Bozok Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, 403 numaralı sınıf. YOZGAT
  Dil : Turkish
  Web : https://fef.bozok.edu.tr/tr/matematik/Sayfa/2222/bolum_seminerleri
    Yazdır