İstanbul University Mathematics Department Seminars

Capparelli Özdeşlikleri ve Kanade-Russell Sanıları için Andrews-Gordon Benzeri Çoklu Seriler
Kağan Kurşungöz
Sabancı Üniversitesi, Turkey
Özet : Rogers-Ramanujan özdeşliklerinden sonra tamsayı parçalanışları teorisindeki en şaşırtıcı sonuçlardan biri Capparelli özdeşlikleridir. Özdeşliklerin tarihçelerinden biraz bahsettikten sonra Capparelli özdeşlikleri için Andrews-Gordon benzeri çoklu seriler inşa edeceğiz. Vakit kalırsa benzer inşaları Kanade-Russell sanıları, Göllnitz-Gordon özdeşlikleri, Göllnitz'in küçük parçalanış özdeşliği, ve Schur'un parçalanış özdeşliği için yapacağız.
  Tarih : 06.03.2019
  Saat : 14:00
  Yer : İ.Ü. Matematik Bölümü D-II
  Dil : Turkish
    Yazdır