İstanbul Technical University Mathematical Engineering Department Seminars

Dijital Dönüşüm ve Yaşamımıza Etkileri
Hüseyin Halıcı
ENOSAD, Turkey
Özet : Çağların yüzyıllardan neredeyse yıllar seviyesine indiği bir dönem yaşadığımız bu günlerde, dijital dönüşüm tüm dünyanın gündemini oluşturmaktadır. Dijital dönüşümün sanayideki şeklini Sanayide Dijital Dönüşüm ya da popüler deyim ile Endüstri 4.0 olarak değerlendirebiliriz. Aslında dijital dönüşüm başlangıçta sanayi olarak dikkate alınmasına karşın daha sonrasında da sadece üretim alanlarında değil ayrıca yaşantımızın tamamını kapsayan alanlarda dikkate alınarak tüm yaşantımızın dijital dönüşümü olarak değerlendirilmiştir. Bu kavramlar Japonya gibi ülkelerde Toplum 5.0 gibi kavramlarla adlandırılmaktadır. Ancak gerek Sanayide Dijital Dönüşüm (Endüstri 4.0) ya da dijital Dönüşüm (Toplum 5.0) artık hepimiz ve yaşantımız için vazgeçilmez bir olgudur.
  Tarih : 06.03.2019
  Saat : 15:00
  Yer : Fen-Edebiyat Fakültesi A1
  Dil : Turkish
    Yazdır