Çanakkale Onsekiz Mart University Mathematics Community Seminars

Varyans Analizi
Sevgi Demircioğlu
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turkey
Özet : Ronald Fisher tarafından geliştirilen varyans analizi tekniği başta biyoloji ve psikoloji olmak üzere tıp, ekonomi gibi birçok alanda yapılan araştırmaların istatistiksel olarak değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan bir tekniktir. Varyans analizi tekniği bağımsız üç veya daha fazla grup ortalamaları arasındaki farkın irdelenmesinde kullanılır. Yaygın olarak kullanılan iki tip varyans analizi modeli vardır. Bunlar Tek Yönlü Varyans Analizi Modeli (One-way ANOVA) ve İki Yönlü Varyans Analiz Modeli (Two-Way ANOVA) dir. Bu çalışmada bu iki varyans analiz modeli ve uygulamaları hakkında temel bilgiler verilecektir.
  Tarih : 22.02.2019
  Saat : 14:00
  Yer : D205 Nolu Derslik
  Dil : Turkish
    Yazdır