Yozgat Bozok University Mathematics Department General Seminars

On the Robust Stability of Polynomial Matrix Families
Gökhan Çelebi
Yozgat Bozok Üniversitesi, Turkey
Özet : Bu çalışmada boyutu n×n olan gerçel matrislerden oluşan bir matris ailesinin robust Hurwitz ve robust Schur kararlılığı problemleri ele alınmıştır. Matris ailesinin Hurwitz kararlılığı bu aileye karşılık gelen iki tane çok değişkenli polinomun, Schur kararlılığı ise bu aileye karşılık gelen üç tane çok değişkenli polinomun pozitifliğine indirgenmiştir. Bu polinomların pozitifliğini test etmek için Bernstein açılımı ve işarete göre ayrıştırma metotları kullanılmıştır.
  Tarih : 26.12.2018
  Saat : 15.30
  Yer : Yozgat Bozok Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, 403 numaralı sınıf. YOZGAT
  Dil : Turkish
  Web : https://fef.bozok.edu.tr/tr/matematik/Etkinlikler
    Yazdır