Marmara University General Seminars

Taylor Kalan Terimine Sendelenimsizlik Uygulamaları: Tek ve Çok Değişkenli Fonksiyon Yaklaştırımları ve Kuadratürler
Ercan Gürvit
Marmara Üniversitesi, Turkey
Özet : M. Demiralp tarafından ortaya konarak ispatlanmış ve işlevi tek değişkenli bir fonksiyonun argümanını fonksiyonun kendisi ile çarpmak olan cebirsel bir operatörün matris gösteriliminin, aynı uzay ve aynı taban takımı altında argümanın matris gösteriliminin o fonksiyon altındaki görüntüsüne eşit olduğunu ifade eden Sendelenimsizlik teoremi, hata terimi integral biçiminde verilen Taylor açılımının hata terimine uygulanacaktır. Elde edilen sonuçlar hata terimsiz Taylor açılımından elde edilenlerle karşılaştırılacaktır. Tek ve çok değişkenli integrasyon için ise fonksiyonun Taylor açılımı integre edilerek sendelenimsizlik uygulanacak ve böylelikle kuadratür benzeri yeni bir sayısal integrasyon metodu sunulacaktır. Sayısal sonuçlar hata terimsiz Taylor açılımının integrasyonundan elde edilenlerle karşılaştırılıp hataların analizi yapılacaktır.
  Tarih : 26.12.2018
  Saat : 15:00
  Yer : Marmara Üniversitesi (Göztepe Kampüsü), Matematik Bölümü, GZFA09.
  Dil : Turkish
  Ek Dosya : Özet
    Yazdır