İstanbul University Mathematics Colloquium

Çevre Mühendisliği ve Matematik
Yasemin Kaya
İstanbul Üniversitesi, Turkey
Özet : Mühendislik, matematik ve doğa bilimleri konusunda okuma, gözlemde bulunma, öğrenme, deneyim ve uygulama ile kazanılan bilgileri, doğadaki madde ve enerjinin insanlık yararına ekonomik olarak kullanılabilmesini sağlamak üzere yöntemler geliştirme amacıyla ve karar verme yeteneğiyle uygulamaya koyma işidir. Çevre mühendisi, çevrede yapılan tüm üretim ve tüketim faaliyetlerinin insan sağlığına, refahına ve doğal dengeye zarar vermeyecek biçimde planlanması için gereken önlemleri araştırır; su, toprak ve hava ortamlarında kalite kontrolleri yapar; fabrika atıklarının insan sağlığına zararlı hale gelmeye başladığı miktarı saptar; yerleşim merkezlerinde kanalizasyon, su ve yağmur suyu şebekesi gibi sistemlerin insan sağlığına en uygun biçimde tasarlanması ve yapılıp işletilmesi için gerekli önlemlerin alınmasına çalışır. Çevre mühendisliği bölümü 4 yıllık bir lisans eğitimidir. İlk yılında matematik, fizik ve kimya gibi temel dersler okutulmaktadır. Sonrasında ise bölüme dair dersler verilmektedir. Çevre mikrobiyolojisi, çevre kimyası, çevre mikrobiyoloji, hidrolik, hava ve su kaynaklarının geliştirilmesi; katı, sıvı ve gaz atıkların çevreye zararsız hale gelmesine yönelik dersler gibi birçok bölüm dersi bulunmaktadır. Çevre mühendisliği bölümünde ilk iki yıl Matematik I, Matematik II, Diferansiyel Denklemler, Nümerik Analiz gibi temel matematik dersleri verilmektedir. Bu dersler kapsamında öğrenci, fonksiyonlar, limit, türev, integral, sayısal integrasyon, fonksiyonal seriler, kompleks değişkenler ve uygulamaları, diferansiyel denklemler ve çözümleri, değişkenlerine ayrılabilen denklemler, lineer denklemler, homojen denklemler, yüksek mertebeden diferansiyel denklemler, homojen olmayan denklemler, hata analizi, nonlineer denklemlerin çözümü, interpolasyon-ekstrapolasyon işlemleri, regresyon hesapları, sayısal integrasyon ve lineer denklem sistemlerinin çözümü konularında bilgi sahibi olur.
  Tarih : 28.11.2018
  Saat : 15:00
  Yer : İ.Ü. Matematik Bölümü D-II
  Dil : Turkish
    Yazdır