Selçuk University Mathematics Department General Seminars

İstatistiksel Manifoldlar
Cengizhan Murathan
Bursa Uludağ Üniversitesi, Turkey
Özet : Bir istatistiksel model kısaca olasılık uzaylarının bir cümlesi olarak düşünülebilir. Bir başka deyişle çeşitli parametrelere bağlı olan olasılık yoğunluk fonksiyonlarının bir ailesi bir istatstiksel manifold olarak düşünülebilir (Amari, Differential-Geometrical Methods in Statistics). Bu yaklaşım istatistiksel manifoldların geometrik özelliklerini araştırma şansını verir. Bu seminerde, hemen hemen değme kosimplektik istatistiksel manifoldlar üzerine yoğunlaşılacaktır ve eğrilik özellikleri incelenecektir. Daha fazlası, hemen hemen kosimplektik istatistiksel manifoldların Kaehler istatistiksel liflere sahip olma koşulu verilecektir (Yazla, Küpeli Erken, Murathan). Anahtar Kelimeler : İstatistiksel manifoldlar, Fisher metrikleri, Afin dual koneksiyonlar, Hemen hemen istatistiksel değme yapılar, Hemen hemen istatistiksel kosimplektik manifoldlar
  Tarih : 09.11.2018
  Saat : 14:00
  Yer : Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Akıllı Sınıf
  Dil : Turkish
  Web : https://www.selcuk.edu.tr/fen/matematik/Web/Sayfa/Ayrinti/63641/tr
  Ek Dosya : Özet
    Yazdır