Selçuk University Mathematics Department General Seminars

Timoshenko kiriş teorisine göre modellenen bir kirişin optimal titreşim kontrolünün maksimum prensip ile elde edilmesi
Kenan Yıldırım
Muş Alparslan Üniversitesi, Turkey
Özet : Bu sunumda, Timoshenko kiriş teorisine göre modellenen bir kirişin optimal titreşim kontrolünün maksimum prensip ile elde edilmesi problem ele alındı. Bu amaçla minimum kontrol enerjisi kullanılarak mekanik sistemin minimize edilecek amaç fonksiyonu, sistemin yer değiştirme ve hız fonksiyonlarının karesel bir fonksiyoneli olarak tanımlandı ve bu amaç fonksiyonuna ayrıca minimum şekilde olması amaçlanan kontrol fonksiyonunun da karesel bir fonksiyoneli eklendi. Optimal titreşim kontrolü elde etmek için kullanılan kontrol metodu olan maksimum prensip aracılığıyla kontrol problemi başlangıç-sinir-değer problem seklinde ifade edilen kısmi diferansiyel denklem sisteminin çözümü problemine dönüştürüldü. Bu denklem sisteminin çözümü elde edildikten sonra, yapılan kontrolün etkinliğini göstermek için MATLAB yardımıyla sonuçlar tablolar ve grafikler ile sunuldu.
  Tarih : 08.06.2018
  Saat : 14:30
  Yer : Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Seminer Salonu
  Dil : Turkish
  Ek Dosya : Özet
    Yazdır