İstanbul University Mathematics Colloquium

Hukuk sistemleri ile matematik arasındaki ilişkiler
Ebru Ceylan
İstanbul Aydın Üniversitesi, Turkey
Özet : Matematik, yeni bilgiler elde ederek yasamını kolaylastıran ve hayata anlam katan bir bilimdir. Hayatımızdaki kararlarda ve olayları anlamada matematik önemli bir rol oynar. Matematik,sayıları ve belli formülleri temel alan bir bilimdir ve evrensel bir dildir. Oysa hukukta her milletin kendine özgü bir dili olduğu gibi her devletin farklı hukuk düzeni vardır. Kıta Avrupası Hukuk Sistemi ve İngiliz Amerikan Hukuk Sistemi farklı ülkelerde uygulanan birbirlerinden çok farklı iki ayrı sistemdir. Kıta Avrupası Hukuk sisteminde yazılı kanunlar vardır. İçtihatlar, hukukun yardımcı kaynağıdır. Yargı ayrılığı, özel hukuk kamu hukuku ayrımı vardır. İngiliz-Amerikan Hukuk Sisteminde hukuk; örf ve adet kuralları, mahkeme kararları ve dağınık halde bulunan çeşitli kanunlardan olusur. Kanunların matematiksel olarak ifade edilmesinin birçok avantajı bulunmaktadır. Matematik fen bilimleri ile uğrasan insanların çoklukla kullandığı bir dildir. Kanunların matematiksel ifadelere dönüstürülmesi ile yasaları anlayan ve yorumlayanların sayısı da arttırılabilir
  Tarih : 18.04.2018
  Saat : 15:30
  Yer : İ.Ü. Matematik Bölümü D-II
  Dil : Turkish
  Not : İlgilenen herkesi bekleriz
    Yazdır