Marmara University Mathematics Department Seminars

Klasik olmayan sınır koşullarına sahip ısı denklemi için ısı kaynağının bulunması ters problemi
Mansur I. Ismailov
Gebze Teknik Üniversitesi, Turkey
Özet : Klasik olmayan sınır ve integral ek koşullarına sahip ısı denklemi için zamana bağlı ısı kaynağının bulunması ters problemi ele alınacaktır. Başlangıç veri ve kaynak teriminin bilinen kısmı bazı düzenlilik, uyumluluk ve diklik koşullarını sağladığında, klasik çözümün varlığı, tekliği ve problemin verilerine sürekli bağlılığı genelleştirilmiş Fourier yöntemi uygulanarak gösterilecektir. Ayrıca, bu ters problemin, toplam enerjinin dıştan nasıl kontrol edilebileceğine dair verdiği fikir bir model için tartışılacaktır.
  Tarih : 19.04.2017
  Saat : 15:00
  Yer : A009
  Dil : Turkish
    Yazdır