İstanbul University Mathematics Department Seminars

Polidiskte tek bir fonksiyon tarafından üretilen invaryant alt uzaylar
Beyaz Başak Koca
İstanbul Üniversitesi, Turkey
Özet : W. Rudin, ''Function theory in polydiscs'' kitabında bugün hala açık olan ''Polidisk üzerindeki klasik Hardy uzayının tüm invaryant alt uzaylarının sınıflandırılması yada açık bir tanımının verilmesi'' problemini ortaya koymuştur. Bu konuşmada, polidisk üzerindeki klasik Hardy uzayının tek bir fonksiyon tarafından üretilen tüm invaryant alt uzaylarını tamamen karakterize ederek Rudin’in bu problemini kısmi olarak cevaplayacağız.
  Tarih : 09.03.2016
  Saat : 15:45
  Yer : Matematik Bölümü Seminer Salonu
  Dil : Turkish
    Yazdır