Çalıştay Matematik Toplulukları Çalıştayı
  Tarihler   14.09.2015 - 18.09.2015
  Yer   Nesin Matematik Köyü, Şirince
  Alan   Diğer
  Konular   Matematik Topluluklarının faaliyetleri
  Özet   Bu toplantı Türk Matematik Derneği’nin ve Nesin Matematik Köyü’nün destekleri ile Boğaziçi Üniversitesi Matematik Topluluğu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Topluluğu öncülüğünde, Genç Matematikçiler Toplantısı ile işbirliği içinde gerçekleşecektir. Herhangi bir üniversite bünyesinde bulunan matematik toplulukları/kulüpleri temsilci düzeyinde katılım ile çalıştaya başvurabilirler. Ülkemizde Matematik Bölümlerinin ihtiyaçlarını ve bu bölümlerin Matematik Toplulukları’nın faaliyelerini yakından takip ediyoruz. Bahsi geçen toplulukların aktif olması, öğrenciler arasındaki bağların kurulması ve öğrencilerin matematiğe yönlendirilmesi konusunda büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde bir çok üniversitede Matematik Toplulukları/Kulüpleri etkinlikler düzenlemekte, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Bu etkinliğimizdeki amaçlarımız şunlardır:
- Yapılacak toplantı sayesinde ülke genelinde aktif olmayan/olamayan matematik topluluklarının teşvik edilmesi.
- Ülke genelindeki Matematik Toplulukları/Kulüpleri arasında yardımlaşma ve iletişim platformunun kurulması.
- Türkiye genelindeki bu topluluk/kulüplerin akademik çalışmalarını artırmalarının teşvik edilmesi.
- Topluluklar/Kulüplerin yaptıkları etkinlikler ve projeler hakkında birbirlerini bilgilendirmeleri.
- Topluluk/Kulüplerin birlikte düzenleyebileceği bir etkinlik için zemin oluşturulması.
  Web   https://matematikkoyu.org/etkinlikler/2015-mat-topluluk/index.php
  İletişim   mathclub@metu.edu.tr
  Not   Son başvuru tarihi 6 Eylül 2015’tir
   
  | ekleyen admin | eklemezamanı 21.08.2015_21:59