Sempozyum AMG - 10. Ankara Matematik Günleri
  Tarihler   11.06.2015 - 12.06.2015
  Yer   Ankara, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü
  Alan   Matematik
  Konular   Matematiğin tüm konuları
  Özet   Amacı, Türkiye’deki matematikçileri ve matematiğe ilgi duyan bilim insanlarını bir araya getirmek, özgün bildirilerin sunulmasını sağlamak ve karşılıklı bilimsel tartışmaların oluşmasına ortam hazırlamak olan sempozyumların onuncusu 11-12 Haziran 2015 tarihlerinde ODTÜ Matematik Bölümü‘nde yapılacaktır.
  Web   http://amg2015.math.metu.edu.tr/
  İletişim   wwwamg15@metu.edu.tr
   
  | ekleyen admin | eklemezamanı 30.01.2015_18:13