Çalıştay Workshop on Model Theory and Groups
  Tarihler   26.03.2015 - 28.03.2015
  Yer   İstanbul Center for Mathematical Sciences
  Alan   Model Teori
  Konular   Models and Groups
  Özet   Dördüncü etkinliğimizin ana temalarından biri sonlu üreteçli gruplar olacaktır. Konuya geometri, topoloji ve modeller teorisinin geliştirdiği farklı yaklaşımlar ve bu alanların ilgilendikleri sorular değişik konuşmalarda uzmanları tarafından işlenecektir. Diğer ana temayı üçüncü çalıştayımızda da incelenen homojen yapıların otomorfizma grupları oluşturmaktadır. Bu sefer konuya analitik yaklaşımlara ağırlık verilecektir.
  Web   http://math.univ-lyon1.fr/~altinel/modelsgroups.html
  İletişim   altinel@math.univ-lyon1.fr
   
  | ekleyen admin | eklemezamanı 03.03.2015_17:54