turkmath.org

Türkiye'deki Matematiksel Etkinlikler


10 Aralık 2021, 14:00


Gebze Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Genel Seminerleri

Optimal Büyüme Problemi

Ayşegül Ulus
Galatasaray Üniversitesi, Türkiye

 Bu konuşmada sonsuz ufuklu ayrık zamanlı optimal büyüme problemi ele alınacaktır. Bu problem fark denklemleri ya da fark eşitsizlikleri ile yürüyen bir ayrık-prosedüral sistem şeklinde formüle edilebilir. Bu problemin çözüm yöntemleri ve uygulamaları üzerinde durulacaktır ([1], [3]). Temel olarak ele alınan makroekonomik optimal büyüme ya da sermaye birikimi problemi, doğal kaynakların optimal yönetimi ya da ormanların sürdürülebilir büyümesi problemlerine genişletilecektir ([2], [4]).

[1] Blot ve Hayek (2014). Infinite-horizon optimal control in discrete-time framework. Springer Briefs in Opimization, Springer, New-York.

[2] De Lara ve Doyen (2008). Sustainable Management of Natural Resources: Mathematical Models and Methods. Springer Science and Business Media, Berlin.

[3] Le Van ve Sağlam (2004). Optimal growth models and Lagrange multiplier. Journal of Mathematical Economics, 40(3), 393-410.

[4] Ulus (2020). Pontryagin's Principle for a Class of Discrete Time Infinite Horizon Optimal Growth Problems. In Mathematical Modelling and Optimization of Engineering Problems (pp. 51-69). Springer, Cham.

Seminer bağlantısını aşağıda bulabilirsiniz:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0ae91f7b86a24e8fa1d818a6f74b22a1%40thread.tacv2/1638783483205?context=%7b%22Tid%22%3a%22066690f2-a8a6-4889-852e-124371dcbd6f%22%2c%22Oid%22%3a%22a343f6fd-86f8-4abe-95cf-3c7f4ad5f0ca%22%7d

Optimizasyon Türkçe
Microsoft Teams Çevrim İçi Platformu

gtumatematik 07.12.2021

Yaklaşan Seminerler Seminer Arşivi
 

İLETİŞİM

Akademik biriminizin ya da çalışma grubunuzun ülkemizde gerçekleşen etkinliklerini, ilan etmek istediğiniz burs, ödül, akademik iş imkanlarını veya konuk ettiğiniz matematikçileri basit bir veri girişi ile kolayca turkmath.org sitesinde ücretsiz duyurabilirsiniz. Sisteme giriş yapmak için gerekli bilgileri almak ya da görüş ve önerilerinizi bildirmek için iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Katkı verenler listesi için tıklayınız.

Özkan Değer ozkandeger@gmail.com

DESTEK VERENLER

ja2019

31. Journees Arithmetiques Konferansı Organizasyon Komitesi

Web sitesinin masraflarının karşılanması ve hizmetine devam edebilmesi için siz de bağış yapmak, sponsor olmak veya reklam vermek için lütfen iletişime geçiniz.

ONLİNE ZİYARETÇİLER


©2013-2023 turkmath.org
Tüm hakları saklıdır