turkmath.org

Türkiye'deki Matematiksel Etkinlikler


04 Aralık 2020, 14:00


Gebze Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Genel Seminerleri

Değişmeli olmayan bazı özel yerel kompakt gruplar için Gabor çerçeveleri ve özellikleri

Elçim Elgün Kırımlı
İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Değişmeli olmayan bir grup olan 2n+1 boyutlu (klasik) Heisenberg grubu H_n=R^n x R^n x R, Öklid uzaylarının bilinen yapı ve özelliklerinin hangilerinin genelleştirilebileceğinin çalışılmasında uzun süredir verimli bir test objesi olarak kullanılmaktadır. Bu konuşmada bizim amacımız Heisenberg grubunu da kapsayan özel bir değişmeli olmayan yerel kompakt grup sınıfı üzerinde Gabor çerçeveleri tanımlamak ve zaman-frekans analizi için gerekli özelliklerini çalışmaktır. Bu çalışma için en önemli aracımız sürekli bir Gabor (zaman-frekans) dönüşümü tanımlamak ve değişmeli gruplar üzerinde sağlanan diklik, terslenebilirlik gibi özelliklerin bu sınıfa da genelleştirilebileceğini gözlemlemektir. Bu sonuçlar da bize bazı değişmeli olmayan grupların zaman-frekans analizi için uygun ortam oluşturabileceklerini göstermektedir. 

Seminer için bağlantı linki:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0ae91f7b86a24e8fa1d818a6f74b22a1%40thread.tacv2/1606505109771?context=%7b%22Tid%22%3a%22066690f2-a8a6-4889-852e-124371dcbd6f%22%2c%22Oid%22%3a%22a343f6fd-86f8-4abe-95cf-3c7f4ad5f0ca%22%7d

Cebir Türkçe
Microsoft Teams Çevrimiçi Platformu

gtumatematik 30.11.2020

Yaklaşan Seminerler Seminer Arşivi
 

İLETİŞİM

Akademik biriminizin ya da çalışma grubunuzun ülkemizde gerçekleşen etkinliklerini, ilan etmek istediğiniz burs, ödül, akademik iş imkanlarını veya konuk ettiğiniz matematikçileri basit bir veri girişi ile kolayca turkmath.org sitesinde ücretsiz duyurabilirsiniz. Sisteme giriş yapmak için gerekli bilgileri almak ya da görüş ve önerilerinizi bildirmek için iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Katkı verenler listesi için tıklayınız.

Özkan Değer ozkandeger@gmail.com

DESTEK VERENLER

ja2019

31. Journees Arithmetiques Konferansı Organizasyon Komitesi

Web sitesinin masraflarının karşılanması ve hizmetine devam edebilmesi için siz de bağış yapmak, sponsor olmak veya reklam vermek için lütfen iletişime geçiniz.

ONLİNE ZİYARETÇİLER


©2013-2022 turkmath.org
Tüm hakları saklıdır