Selçuk University Mathematics Department General Seminars

Diferensiyel Denklemlerde Ters Problemler
Mustafa Yıldız
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Turkey
Özet : Bu seminerde diferensiyel denklemler için bazı ters ve kötü konulmuş problemler ele alınmıştır. Bu problemlerin çözülebilirlik şartları üzerinde durulmuştur. Özel olarak Transport tipi bir denklem için bir ters problemin çözümünün tekliğine ilişkin bir ispat yöntemi verilmiştir.
  Tarih : 27.12.2019
  Saat : 14:30
  Yer : Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik-İstatistik Seminer Salonu
  Dil : Turkish
  Web : http://www.selcuk.edu.tr/fen/matematik/Web/Sayfa/Ayrinti/63641/tr
  Ek Dosya : Özet
    Yazdır