Yozgat Bozok University Mathematics Department General Seminars

Matematiksel Kavram Anlayışı ve Öğretimi
Gürsel Güler
Yozgat Bozok Üniversitesi, Turkey
Özet : Dünyadaki olayları anlamamız ve kontrol etmemiz, bilimsel verileri yorumlayarak gelecekle ilgili çıkarımlar yapabilmemiz kavramsal yapılarımızın güçlü olması ile yakından ilgilidir. Evet, “kavram” terimini sık kullanmamıza rağmen bu terim bizlere ne ifade ediyor? ve ne kadarımız hemen tanımını yapabiliriz? sorularına o kadar kolay cevap veremeyebiliriz. Ayrıca kavramları nasıl yapılandırıyoruz? Matematiksel kavramları nasıl oluşturuyoruz? Bunun farkında mıyız? Bunu birlikte düşünelim.
  Tarih : 10.12.2019
  Saat : 14:00
  Yer : Yozgat Bozok Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, 403 numaralı sınıf. YOZGAT
  Dil : Turkish
  Web : http://fenedb.bozok.edu.tr/matematik/sayfa/bolum-seminerleri,tr-1263.aspx
    Yazdır