İstanbul University Mathematics Department Seminars

Matematik ve Müzik
Badik Hüseyin Uysal
İstanbul Üniversitesi, Turkey
Özet : İlk bakışta birbirlerine çok da yakın olmadığını düşündüğümüz Matematik ve Müziğin aslında sanıldığı kadar da birbirlerinden bağımsız olmadığını ve Fourier serileri yardımıyla aralarında nasıl bir ilişki olduğunu anlamaya çalışacağız. Bu seminerde notaların tarihsel ortaya çıkış süreci ve ses analizinde sinüs fonksiyonlarının nasıl kullanıldığı ve nasıl fayda sağladığının üzerinde durulacaktır.
  Tarih : 04.12.2019
  Saat : 14:30
  Yer : İ.Ü. Matematik Bölümü D-II
  Dil : Turkish
    Yazdır