İstanbul Technical University Mathematical Engineering Department Seminars

Akışkanlar İçin Kapalı Bünye Denklemleri ve Stokes Varsayımının Geçersizliği
Ali Ercengiz
İstanbul Teknik Üniversitesi, Turkey
Özet : Bir akışkanın davranışını belirleyebilmek için korunum yasalarının verdiği denklemlere ek olarak, akışkanın maddesel özelliklerini ifade eden ”Bünye Denklemleri” bilinmelidir. Bünye denklemleri, bünye aksiyomlarına dayanarak, akışkanın maddesel özeliklerini ifade eden denklemler olarak bilinir. Bu anlamda literatürde kabul görmüş bir çok akışkan modeli, ”açık” denklemler ¸seklinde ifade edilmesine karşın, gerçekte bünye denklemleri, gerilme tansörü, yoğunluk, sıcaklık ve şekil değiştirme hızı tansörü arasında ”kapalı” bir takım ilişkilerdir. Bu konuşmada, kapalı bünye denklemlerinden hareketle, Stokes varsayımı olarak bilinen 3λ + 2μ = 0 eşitliğinin geçersiz olduğu gösterilecek, akışkanlar için daha gerçekçi bir takım modeller üzerine konuşulacaktır.
  Tarih : 14.11.2019
  Saat : 15:00
  Yer : İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi B1-326
  Dil : Turkish
  Web : http://www.mat.itu.edu.tr
    Yazdır