Yozgat Bozok University Mathematics Department General Seminars

Kuaterniyonlar için De'Moivre ve Euler formülleri
Mücahit Meral
Yozgat Bozok Üniversitesi, Turkey
Özet : Bu konuşmada önce kuaterniyonlar ve kuaterniyonlara karşılık gelen matrisler tanıtılacak. Daha sonra bu matrisler için De'Moivre ve Euler formülleri bulunacaktır.
  Tarih : 29.04.2019
  Saat : 15:30
  Yer : Yozgat Bozok Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, 403 numaralı sınıf. YOZGAT
  Dil : Turkish
  Web : https://fef.bozok.edu.tr/tr/matematik/Sayfa/2222/bolum_seminerleri
    Yazdır