Ege University Mathematics Department Seminars

Kimyasal Reaksiyon Ağları ve Bazı Biyolojik Süreçlerin Modellenmesi
Candan Çelik
Comenius University, Slovakia
Özet : Bu konuşmada, matematiksel biyolojide sıklıkla kullanılan doğrusal azalım (decay) modeli ile Kimyasal Reaksiyon Ağı Teorisinde karşımıza çıkan doğrusal olmayan bazı tersinir reaksiyon modelleri ve bu modellerin deterministik/stokastik incelenmesi üzerinde durulacaktır. Bununla birlikte; Markov süreçleri, Master denklem ve Sistem-Boyut Genişlemesi'nden bahsedilip, Python'un stokastik modelleme paketi olan StochPy ile ilgili bazı simulasyon örnekleri verilecektir.
  Tarih : 26.04.2019
  Saat : 15:00
  Yer : Matematik Bölümü C118 No.lu Derslik
  Dil : Turkish
    Yazdır