Çanakkale Onsekiz Mart University Math Community Activities

Evirtim ve Geometride Uygulamaları
Ahmet Mollaoğulları
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turkey
Özet : Bu seminerde; tam anlamıyla Öklid geometrisine mal edilmeyen fakat gerek Öklid geometrisinde gerek Öklid dışı geometrilerde ciddi uygulamaları bulunan “evirtim” bahsini ele alacağız. φ:E^2-{M}→E^2-{M} dönüşümünü ve k∈R sabitini düşünelim. Şayet her X∈E^2 noktasının görüntüsü olan φ(X)=X' noktasını; MX doğrusu üzerinde bulunacak şekilde ve |MX||MX'|=k^2 olacak şekildeki φ dönüşümüne M merkezli ve k^2 yarıçaplı bir evirtim denir [1]. Bu seminerde bu şartı sağlayan φ fonksiyonunu bir evirtim olacak şekilde başka bir metotla belirleyerek, Öklid anlamındaki tanımından hareketle yapılan ispatları, tanımladığımız fonksiyon yardımıyla ispatlayacağız. Ayrıca evirtim kavramı ile ispatlanabilen bazı teoremlerin ispatları üzerinde durularak bu konunun önemi vurgulanacaktır. Kaynaklar [1] Cem Tezer, Evirtim 1, Matematik Dünyası Dergisi, 12-16, 1992
  Tarih : 22.03.2019
  Saat : 14:20
  Yer : D205 Nolu Derslik
  Dil : Turkish
    Yazdır