Ahi Evran University Mathematics Department General Seminars

Matematik ve Metafizik Düşünce İlişkisi
Vatan Karakaya
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Turkey
Özet : Evrenin anlaşılması onu meydana getiren somut ya da soyut varlık ilişkilerinin iyi bilinmesiyle mümkün olur. Bu anlamda matematiksel düşünce; hem duyu bilgilerinin elde ettiği ilişkileri hem de soyut-akli düzlemdeki idrak ile varlık arasındaki ilişkiyi kavramsallaştıracak güçlü bir sistem sunmaktadır. Akılda oluşan bu ilişkilerin en iyi yansıtıldığı ve ifade edildiği çalışma alanı matematik olarak bilinmektedir. Bu etkin düşünce sisteminin araç olarak kullanıldığı diğer bir çalışma alanı ise metafiziktir. Genel olarak metafizik '' tabiatın ötesindeki şeyin ilmi ’'' olarak tanımlanmaktadır. Varlığı tanımak ve ondan üretilen bilginin mahiyetini anlamlandırmaya çalışan metafizik, bu anlama ulaşmak için tabiat bilimleri ve matematiği bir üst amaç için kullanmıştır. Matematik ve metafizik düşünce alanlarının kesiştiği ve ayrıştığı noktaların bilinmesi; ondan üretilen varlığa ait bilginin anlaşılmasına ve kavram tasniflerine yardımcı bir yöntem sunmaktadır. Bu çalışmada, İbn Sînâ'nın metafizik düşünceyi inşa ederken kendi çalışmalarında matematiği nasıl kullandığı irdelenerek, İbn Sînâ'nın matematiksel düşüncesinin günümüz modern matematiği ve matematik felsefesi açısından bir değerlendirilmesi yapılacaktır.
  Tarih : 26.02.2019
  Saat : 10:30
  Yer : Ahi Evran Üniversitesi Konferans Salonu
  Dil : Turkish
    Yazdır