Yozgat Bozok University Mathematics Department General Seminars

Yüksek Enerji Fiziği ve CERN Araştırmaları
Metin Yalvaç
Yozgat Bozok Üniversitesi, Turkey
Özet : Democritus’ un “atom” fikriyle başlayan ve 20. yüzyılın başlarından itibaren ivme kazanan maddeyi oluşturan temel parçacık arayışı serüveni temel bilimlerin en uzun soluklu araştırmalarındandır. Bu arayış hem temel bilimlerin gelişiminde hem de günlük hayati doğrudan etkileyen teknolojinin gelişiminde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu konuşmada, çok geniş bir çalışma alanını kapsayan Yüksek Enerji Fiziği ile ayni zamanda insanoğlunun geliştirdiği en büyük ve en pahalı araştırma laboratuvarı olarak adlandırılan CERN hakkında temel bilgiler verilecektir. Özellikle Yüksek Enerji Fiziği araştırmalarının en önemli çıkarımlarından birisi olan Standart Model ve CERN araştırmalarının günlük hayata yaptığı katkılara değinilecektir.
  Tarih : 19.12.2018
  Saat : 15.30
  Yer : Yozgat Bozok Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, 403 numaralı sınıf. YOZGAT
  Dil : Turkish
  Web : https://fef.bozok.edu.tr/tr/matematik/Etkinlikler
    Yazdır