turkmath.org

Türkiye'deki Matematiksel Etkinlikler


14 Aralık 2018, 14:00


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Matematik Topluluğu Seminerleri

Halkada Türev ve Uygulamaları

Ayşe Ayran
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye

Halka teoride, halkanın sağladığı bazı özdeşliklerin incelenmesi ile bazen halkanın değişmeli olup olmadığına bazen de bu özdeşliğin içerdiği dönüşümlerin yapısı hakkında bir takım bilgilere ulaşmak önemlidir. Bir halkanın değişmeli olup olmadığına karar verebilmek için halkanın bir altkümesi, halka üzerinde tanımlanan türev veya polinom özdeşliğinden faydalanılmaktadır. Halkanın bir altkümesi ile değişmeli olup olmadığına karar vermeye yönelik çalışmalar halkanın idealleri, tek yanlı idealleri, Lie idealleri ve Genelleştirilmiş Lie idealleri üzerinde yapılmakta ve bu şekilde altkümeler üzerinde yapılan çalışmaların genelleştirilmesine devam edilmektedir. Bunun yanı sıra, halkanın kendi üzerinde tanımlı türev yardımıyla değişmeli olup olmadığına karar verebilmek mümkün olduğu için bu konuda da çalışmalar yapılmaktadır. Asal halkaların türevlerini içeren bazı özdeşliklerin cebirsel bir incelemesi ilk defa 1957 yılında Posner tarafından yapılmıştır. Zira takip eden 60 yıl içerisinde halkanın değişmeli olup olmadığına karar verebilmek için ele alınan problemler ve benzerleri birçok matematikçi tarafından asal ve yarıasal halkalar kapsamında farklı açılardan incelenmiş ve birçok sonuca ulaşılmıştır. Problemlerde göz önüne alınan özdeşlikler halkanın türevleri, Jordan türevleri, (α,β) türevleri, genelleştirilmiş türevleri, genelleştirilmiş Jordan türevleri gibi dönüşümler içermektedir. Bu çalışmada halka teoride halkada türev kavramı ile ilgili daha önceki çalışmalarda yer alan sonuçlardan bahsedeceğiz.
Cebir Türkçe
D205 / Prof. Dr. Arif KAYA Seminer Salonu

comu 20.03.2020

Yaklaşan Seminerler Seminer Arşivi
 

İLETİŞİM

Akademik biriminizin ya da çalışma grubunuzun ülkemizde gerçekleşen etkinliklerini, ilan etmek istediğiniz burs, ödül, akademik iş imkanlarını veya konuk ettiğiniz matematikçileri basit bir veri girişi ile kolayca turkmath.org sitesinde ücretsiz duyurabilirsiniz. Sisteme giriş yapmak için gerekli bilgileri almak ya da görüş ve önerilerinizi bildirmek için iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Katkı verenler listesi için tıklayınız.

Özkan Değer ozkandeger@gmail.com

DESTEK VERENLER

ja2019

31. Journees Arithmetiques Konferansı Organizasyon Komitesi

Web sitesinin masraflarının karşılanması ve hizmetine devam edebilmesi için siz de bağış yapmak, sponsor olmak veya reklam vermek için lütfen iletişime geçiniz.

ONLİNE ZİYARETÇİLER


©2013-2022 turkmath.org
Tüm hakları saklıdır