İstanbul University Mathematics Colloquium

Matematik, Sanat ve Estetik
Müşerref Yüksel
İstanbul Üniversitesi, Turkey
Özet : Bu sunumda, insanlığın Skolastik düşünce sistemini değiştirip Hümanizm’i benimsemesi ile kendi özünü yeniden keşfettiği Rönesans döneminden günümüze kadar, bilimin temelini oluşturan sayılar ve matematiğin sanat eserlerine nasıl yansıtıldığı açıklanacaktır. Bu yansımanın estetik yönünde de matematiğin bulunduğu görülecektir. Rönesans döneminde mühendislik, mimarlık, heykeltıraşlık, resim, müzik, şiir,edebiyat, hukuk gibi birden fazla alanda başarılı olan ve “Rönesans insanı” olarak adlandırılan, bu dönemin bilim insanı ve sanatçılarının, doğal dünyayı gerçekçi bir şekilde tasvir etme arzusu sonucunda, sanat eserlerine matematiksel ve estetik bakış açısının nasıl getirildiği anlatılacaktır .Rönesans dönemiyle birlikte bilim ve teknolojideki hızlı ilerlemeler, kültürel ve toplumsal değişim hareketleri ve bilgisayarın hayatımıza girmesi sanat eserlerine her zaman yansımış ve bunun sonucunda sanat akımları ortaya çıkmıştır. 20.yüzyılın sonuna doğru ortaya çıkan STEAM eğitim modelinde bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematiğin birlikte ele alınması, yaratılacak tasarımlar ve sanat eserlerini gelecekte daha da ileri boyutlara taşıyıp , yeni sanat akımlarının doğmasına sebep olacak bir adım olacaktır.
  Tarih : 19.12.2018
  Saat : 15:00
  Yer : İ.Ü. Matematik Bölümü D-II
  Dil : Turkish
    Yazdır