İstanbul University Mathematics Department Seminars

Torik Çoklupotansiyel Teori
Sibel Şahin
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Turkey
Özet : Bu konuşmada torik, kompakt, Kähler manifoldlarda quasi-çoklualtharmonik fonksiyonların oluşturduğu sonlu enerji sınıflarının davranışını inceleyeceğiz. Öncelikle her bir torik, kompakt manifoldun Öklidyen uzaylardaki geometrik karşılıkları ve bu bire bir ilişki nedeniyle kompleks ve reel potansiyel teorilerin nasıl ilişkilendirilebileceği üzerinde durup sonrasında da bahsi geçen fonksiyon aileleri ile onların gerçel karşılıklarının tekillikleri arasındaki ilişkiyi tartışacağız. Bu çalışma Dan Coman (SU), Vincent Guedj (IMT) ve Ahmed Zeriahi (IMT) ile ortak çalışmadır.
  Tarih : 12.12.2018
  Saat : 14:00
  Yer : İ.Ü. Matematik Bölümü D-II
  Dil : Turkish
    Yazdır