Selçuk University Mathematics Department General Seminars

Makina Mühendisliğinde Optimizasyon Uygulamaları
Mete Kalyoncu
Konya Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Turkey
Özet : Mühendislerin küresel rekabete dayanmak için üretim maliyetlerini düşürme konusundaki artan talebi, mühendislerin hem ekonomik hem de verimli bir şekilde ürün ve sistemler tasarlamak ve üretmek için en iyi karar verme yöntemleri gibi karar vericilere başvurmalarını zorunlu kılmıştır. Son yıllarda iyice gelişmiş olan optimizasyon teknikleri, havacılık, otomotiv, kimya, elektrik, inşaat ve imalat sanayileri gibi geniş bir endüstri yelpazesinde kullanılmaktadır. Hızla gelişen bilgisayar teknolojisi ile bilgisayarlar daha güçlü hale gelmiş ve buna paralel olarak optimizasyon teknikleri kullanılarak çözülebilecek problemlerin büyüklüğü ve karmaşıklığı da artmıştır. Optimizasyon yöntemleri, bilgisayar destekli tasarımın modern araçları ile birleştiğinde, mühendislik sistemlerinin kavramsal ve ayrıntılı tasarım sürecini geliştirmek için de kullanılmaktadır. Optimizasyon, verilen koşullar altında en iyi sonucu elde etme eylemidir. Herhangi bir mühendislik sisteminin tasarımında, yapımında ve bakımında, mühendisler çeşitli aşamalarda birçok teknolojik ve yönetimsel karar almak zorundadır. Tüm bu kararların nihai hedefi ya gerekli çabayı en aza indirmek ya da istenen faydayı en üst düzeye çıkarmaktır. Herhangi bir pratik durumda gerekli olan çaba veya fayda istenen karar değişkenlerinin bir fonksiyonu olarak ifade edilebildiğinden, optimizasyon, bir fonksiyonun maksimum veya minimum değerini veren koşulları belirleme süreci olarak tanımlanabilir. Seminerimizde genel olarak klasik ve meta sezgisel optimizasyon algoritmalarından bahsedilecek ve özellikle Arı Algoritması üzerinde durulacaktır. Daha sonra Makina Mühendisliği disiplini kapsamında sanayide gerçekleştirilmiş çeşitli uygulamalar ve buradaki optimizasyon çalışmaları anlatılacaktır. Anahtar Kelimeler: Optimizasyon, Makina Mühendisliği, Makina Tasarımı, İmalat Sanayi, Arı Algoritması
  Tarih : 14.12.2018
  Saat : 14:00
  Yer : Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik-İstatistik Seminer Salonu
  Dil : Turkish
  Web : https://www.selcuk.edu.tr/fen/matematik/Web/Sayfa/Ayrinti/63641/tr
  Ek Dosya : Özet
    Yazdır