Çanakkale Onsekiz Mart University Mathematics Community Seminars

Genel Rölativite Teorisi
Elif Ece Demir
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turkey
Özet : 20. yüzyılın en önemli bilim insanları arasında sayılan Einstein'ın bilim dünyasına kattığı beş önemli makalesi vardır. Bunlardan bazıları Özel Rölativite Teorisi, Genel Rölativite Teorisi ve Kütle-Enerji bağıntısıdır. Bu makalelerin belki de en önemlisi 1916 yılında yayınladığı Genel Rölativite teorisidir. Bu teori madde ile geometri arasındaki ilişkiyi açıkladığı için oldukça önemlidir. Yani, bu teoriye göre evrendeki madde geometriyi, geometri de maddeyi etkiler. Genel Rölativite teorisi 13.8 milyar yıl önce Büyük Patlamayla oluşan evrenle ilgili birçok olayı anlamamıza yardımcı olur. Bu çalışmada Einstein tarafında ileri sürülen Genel Rölativite teorisi hakkında temel bilgiler verilecektir.
  Tarih : 07.12.2018
  Saat : 14:20
  Yer : D205 / Prof. Dr. Arif KAYA Seminer Salonu
  Dil : Turkish
    Yazdır