Çanakkale Onsekiz Mart University Mathematics Community Seminars

Evrenin Kısa Tarihi
Sabri Gündüz
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turkey
Özet : Evrenin nasıl oluştuğu insanlar tarafından merak konusu olmuştur ve bunu açıklamak için de çeşitli teoriler ortaya atılmıştır. Bu teorilerden bazıları Metaverse, Evrensel Tasarım ve Büyük Patlama teorileridir. İleri sürülen bu teoriler arasında Büyük Patlama teorisi, bilim insanları tarafından gözlemlerle kanıtlandığı için geçerliliği en fazla olan teoridir. Biz de Büyük Patlama anından günümüze kadar meydana gelen olaylardan söz edeceğiz.
  Tarih : 07.12.2018
  Saat : 14:00
  Yer : D205 / Prof. Dr. Arif KAYA Seminer Salonu
  Dil : Turkish
    Yazdır