Selçuk University Mathematics Department General Seminars

Lineer Olmayan Kısmi Diferensiyel Denklemlerin Analitik ve Sayısal Çözüm Metotları
Hasan Bulut
Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Turkey
Özet : Günümüzde ortaya çıkan birçok fiziksel ve matematiksel problem, trigonometrik fonksiyonlar kullanılarak sembolize edilmektedir. Trigonometrik fonksiyonlar ve onların diğer fonksiyonlarla olan ilişkileri yıllardır bilim insanlarının ilgisini çekmiştir. Literatüre sunulan yeni denklemler için farklı yeni analitik metotlar geliştirilmektedir. Söz konusu bazı yeni metotların genel yapısı ve kullanımı trigonometrik fonksiyonların özelliklerine dayanmaktadır. Günlük hayatta karşılaşılan birçok salınımlı ve singüler yapılı problemler, trigonometrik fonksiyonların özellikleri ile açıklanabilmektedir. Bu seminerde literatürde var olan metotlar ile literatüre yeni sunulan Sine-Gordon Açılım Metodu ve genel özellikleri verilecek. Bazı metotlar ile birlikte Sine-Gordon Açılım Metodu kullanılarak lineer olmayan kısmi diferensiyel denklemlerin yeni çözümlerinin nasıl elde edildiği örneklerle açıklanacaktır. Anahtar Kelimeler : Analitik metotlar, Sine-Gordon Açılım Metodu, lineer olmayan kısmi diferensiyel denklemler
  Tarih : 07.12.2018
  Saat : 14:00
  Yer : Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik-İstatistik Seminer Salonu
  Dil : Turkish
  Web : https://www.selcuk.edu.tr/fen/matematik/Web/Sayfa/Ayrinti/63641/tr
  Ek Dosya : Özet
    Yazdır