İstanbul University Mathematics Department Seminars

Martin Aksiyomu ve Solovay Modeli
H. Nurettin Ergun
Marmara Üniversitesi, Turkey
Özet : Tüm Teorik Matematik'in 9 Aksiyomdan oluşan Seçme Aksiyomlu Zermelo-Fraenkel Aksiyomatik Modelinin ürünü olduğu bilinmektedir. Özellikle Genel Topoljide ortaya atılıp çözülemeyen onlarca sıradışı sorunun, aslında ZFS modelinden bağımsız ve tutarlılık kanıtlamaları mutlaka verilmiş yeni aksiyomatik modellerde çözülebilir olduğu sonraları gözlenmiştir. 1970 yılında Donald Martin ve Richard Solovay tarafından ortaya atılan Solovay Aksiyomatik modeli bunlardan birisi ve en ünlüsüdür. Bu konuşmada çok kısaca bu modelden bahsedilecektir.
  Tarih : 05.12.2018
  Saat : 14:00
  Yer : İ.Ü. Matematik Bölümü D-II
  Dil : Turkish
    Yazdır