Marmara University Mathematics Department Seminars

Solovay Aksiyomatik Modelinde Sonuçlar
H. Nurettin Ergun
Marmara Üniversitesi, Turkey
Özet : Tüm Teorik Matematik ‘in 9 Aksiyomdan oluşan Seçme Aksiyomlu Zermelo-Fraenkel Aksiyomatik Modelinin ürünü olduğu bilinmektedir. Özellikle Genel Topolojide ortaya atılıp çözülemeyen onlarca sıra dışı sorunun aslında ZFS modelinden bağımsız ve tutarlılık kanıtlamaları mutlaka verilmiş genişletilmiş modellerde çözülebilir oldukları kanıtlanmıştır. 1970 yılında Donald Martin ve Richard Solovay tarafından ortaya atılan Solovay Aksiyomatik Modeli bunlardan birisidir. Bu konuşmada bu modelden bahsedilecektir.
  Tarih : 27.11.2018
  Saat : 15:00
  Yer : Marmara Üniversitesi (Göztepe Kampüsü), Matematik Bölümü, GZFA09.
  Dil : Turkish
  Ek Dosya : Özet
    Yazdır