İstanbul University Mathematics Colloquium

Nanoteknoloji Uygulamaları: “Verilerin Kaydedilmesi”
Namık Akçay
İstanbul Üniversitesi, Turkey
Özet : Nanoteknolojideki gelişmeler birçok alanda yenilikler sunmaktadır. Su geçirmez kumaşlar, kir tutmayan boyalar günlük hayatımızda yer almaya başlasa da en önemli ilerlemeler tıp/eczacılık ve bilgisayar teknolojilerinde beklenmektedir. Nanoteknoloji çok disiplinli bir çalışma alanı olup temelde 1-100nm aralığındaki atom ya da molekül gruplarının teknolojide kullanılması anlamına gelir. Malzemelerin boyutlarının küçülmesi fiziksel özelliklerinde değişime yol açar. Böylelikle aynı malzemeler boyutları değiştirilerek teknolojide farklı amaçlarla kullanılabilir. Bu da nanoteknoloji çağının başlangıcıdır. Bilgisayar teknolojisinde önemli sorunlardan birisi oluşturulan verilerin saklanmasıdır. Günümüzde bellek endüstrisi, üretilen büyük miktarlarda verilerin hızlı kaydedilmesi ve güvenli bir şekilde saklanabilmesi için yaygın olarak kullanılan Flaş Belleklerin ve DRAM’lerin üstün özelliklerini bir araya getirecek bir bellek aygıt üretme arayışı içerisindedir. Bilgisayarlarda geçici (volatile) hafıza birimi olarak kullanılan DRAM’ler, işlemcilere göre daha yavaş çalışsa da Flaş belleklerle kıyaslandığında oldukça hızlıdırlar. DRAM’ler de saklanan bilgi periyodik aralıklarla yenilenmelidir. Ancak, güç kesildiğinde saklanan bilgi kaybolur. Kalıcı hafızaya sahip, hızlı ve dayanıklı bir bellek aygıt nasıl yapılır? Bu soruya cevap arayışı “Kuantum Noktaları temelli bellek aygıt” kavramını ortaya çıkarmıştır. Bu kavramın temel prensibi, birkaç nanometre büyüklüğündeki Kuantum Noktalarını, bilgi saklama birimi olarak kullanmak ve Kuantum Noktasındaki taşıyıcı durumlarını kontrol edebilmektir. Seminerde nanoteknoloji hakkında genel bilgiler verilerek veri saklama alanındaki deneysel çalışmalar anlatılacaktır.
  Tarih : 21.11.2018
  Saat : 15:00
  Yer : İ.Ü. Matematik Bölümü D-II
  Dil : Turkish
    Yazdır