Mimar Sinan Fine Arts University General Seminars

Manyetik Füzyon Plazması ve Gyrokinetik Denklemin Renormalizasyonu
Özgür Gültekin
İstanbul Üniversitesi, Turkey
Özet : Bu konuşmada öncelikle manyetik füzyon plazmasında yaygın olarak görülen çeşitli salınımlardan ve türbülanstan bahsedilecektir. Bu süreçlerin incelenmesinde önem taşıyan Gyrokinetik denklemin çözümünden elde edilen dağınım bağıntısının renormalizasyonu için konuşmacının geliştirdiği bazı analitik ve nümerik yöntemler anlatılacaktır. Bu alanda yapılan nümerik çalışmalar, çeşitli simülasyonlar için paralel yazılım teknolojisi açısından dünyanın en hızlı bilgisayarlarında kullanıldığı gibi bazı astrofiziksel plazma problemlerinin çözümü açısından da güncel kullanım alanları vardır. Konuşmada ayrıca bir matematikçi olarak fizik çalışmak isteyen araştırmacılara yönelik bazı alanlar tanıtılacaktır.
  Tarih : 08.11.2018
  Saat : 16:00
  Yer : MSGSÜ Matematik Bölümü Seminer Salonu
  Dil : Turkish
    Yazdır