İstanbul Technical University Mathematical Engineering Department Seminars

Büyük Veri Çerçevesinde Veri Madenciliği
Gökhan Silahtaroğlu
İstanbul Medipol Üniversitesi, Turkey
Özet : Veri madenciliği daha önce bilinmeyen, geçerli, kullanılabilir, değerli verilerin geniş veri setlerinden elde edilmesidir. Veri madenciliği, günlük yaşamın bir parçası olarak kaydedilen ve biriken verilerin artmasıyla beraber oldukça popüler hale gelmiştir. Kullanım alanları işletme, mühendislik, tıp, güzel sanatlar, pazarlama dolandırıcılık tespiti gibi birbirinden farklı değişik sektörlerdedir. Veri Madenciliğinin temelde üç ayrı modeli vardır. Bunlar; sınıflandırma, kümeleme ve birliktelik analizi modelleridir.
Literatürde Veri Madenciliğinin metinlerle yapılması ayrı bir konu olarak Metin Madenciliği olarak ele alınmaktadır. Metin madenciliği bazı kaynaklarda web madenciliği olarak da adlandırılmaktadır. Büyük verinin artması ile birlikte veri madenciliği ve metin madenciliği birlikte anılır olmuşlardır ve büyük veri analizlerinde kullanılmaktadırlar. Büyük verinin yaygınlaşması ile birlikte veri madenciliği daha güçlü algoritmalara ve daha güçlü donanıma ihtiyaç duymaya başlamıştır. Büyük verinin 5 özelliği vardır. Bu özelliklerden sadece bir tanesi verinin büyük ya da çok olmasıdır. Diğer özellikleri büyük verinin zengin olduğunu içinde değerli bilgilerin olduğunu belirten özelliklerdir.
Veri Madenciliği disiplininin kullandığı algoritmalar matematiğe dayalı makine öğrenmesi algoritmalarıdır. Bu algoritmalar tamamen matematiksel işlemlere dayanmaktadır. Veri madenciliği bu anlamda bir veri tabanı sorgusu değil, yapay zekanın uygulama alanlarından biridir. Bu seminerde veri madenciliğinin ne olduğu, nasıl kullanılacağı ve kullanım alanları anlatılacaktır. Ayrıca algoritmalarına kısa örnekler verilerek hem sayısal hem de uygulamalı bir örnek yapılacaktır.
  Tarih : 02.11.2018
  Saat : 14:30
  Yer : Matematik Mühendisliği Bölümü B1-326
  Dil : Turkish
    Yazdır