Selçuk University Mathematics Department General Seminars

Bilimsel Çalışmalarda Etik ve Etik Dışılıklar
Haydar Bulgak
Selçuk Üniversitesi, Turkey
Özet : Bilimsel çalışmalarda etik olmayan davranışlar bilim adamı sıfatına uygun değildir. Konu, matematiksel çalışmalarda etik ilkelere sadık olan S. Banach [1], S. L. Sobolev [2], S. K. Godunov [3] üzerinden anlatıldı. Konunun değerlendirilmesinde 3 farklı aşama vardır; 1) disiplin, 2) tazminat ve 3) ceza’dır. Disiplin aşaması [4]’de açıklandı. Türkiye’deki boyutu detaylı olarak incelendi [5-7]. Doçentlik sınavlarında en çok görünen etik dışı davranışlar; aşırma, sahtecilik, çarpıtma, dublikasyon, dilimleme, haksız yazarlık, yalan beyan olarak tespit edildi [7]. Bu konular hukuksal açıdan [8]’de incelendi. Bir metinin ne zaman eser olarak adlandırıldığı incelendi. Konu, matematiksel açıdan [9]’da detaylıca irdelendi. Konuyla ilgili özel örnekler [10-18] kaynaklarına dayanılarak incelendi. Anahtar Kelimeler : Etik, Eser, Yolsuz iktibas, Haksız yazarlık, Dublikasyon, Ehliyetsizlik
  Tarih : 12.10.2018
  Saat : 14:00
  Yer : Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Akıllı Sınıf
  Dil : Turkish
  Web : https://www.selcuk.edu.tr/fen/matematik/Web/Sayfa/Ayrinti/63641/tr
  Ek Dosya : Özet
    Yazdır