Selçuk University Mathematics Department General Seminars

FİNANSAL MATEMATİK VE BLACK-SCHLOLES DENKLEMİNİN NÜMERİK ÇÖZÜMÜ
Fuat Usta
Düzce Üniversitesi, Turkey
Özet : Kantitatif finans olarak da bilinen matematiksel finans, finansal marketlerdeki modelleme problemleri üzerine çalışmaktadır. Genel olarak, matematiksel finans, matematiksel ve sayısal modelleri, finansal piyasa kuramına bir bağlantı oluşturmadan, gözlemlenen piyasa fiyatlarını girdi olarak alarak oluşturmaktadır. Matematiksel finansın merkezinde türev ürünlerinin modellenmesi ve fiyatlandırılması vardır. Bu konuşmada opsiyon fiyatlandırması ve Nobel ödüllü Black-Scholes denklemini nümerik çözümü gibi finans matematiğinde ki temel konseptlerden bahsedilecektir.
  Tarih : 04.05.2018
  Saat : 14:30
  Yer : Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Seminer Salonu
  Dil : Turkish
  Web : https://www.selcuk.edu.tr/fen/matematik/Web/Sayfa/Ayrinti/63641/tr
  Ek Dosya : Özet
    Yazdır