İstanbul Technical University Mathematical Engineering Department Seminars

Klasik Olmayan Sınır Koşullarına Sahip Isı Denklemi için Isı Kaynağının Bulunması Ters Problemi
Mansur İsmailov
Gebze Teknik Üniversitesi, Turkey
Özet : Klasik olmayan sınır ve integral ek koşullarına sahip ısı denklemi için zamana bağlı ısı kaynağının bulunması ters problemi ele alınacaktır. Başlangıç veri ve kaynak teriminin bilinen kısmı bazı düzenlilik, uyumluluk ve diklik koşullarını sağladığında, klasik çözümün varlığı, tekliği ve problemin verilerine sürekli bağlılığı genelleştirilmiş Fourier yöntemi uygulanarak gösterilecektir. Ayrıca, bu ters problemin, toplam enerjinin dıştan nasıl kontrol edilebileceğine dair verdiği fikir bir model için tartışılacaktır.
  Tarih : 10.05.2017
  Saat : 15:00
  Yer : Matematik Mühendisliği B1-326
  Dil : Turkish
    Yazdır