Hacettepe University Mathematics Department Seminars

W.Rudin'in problemi üzerine
B. Başak Koca
İstanbul University, Turkey
Özet : Bu seminerde polidisk üzerindeki Hardy uzayında tek bir fonksiyon tarafından üretilen invaryant alt uzayların tam bir karakterizasyonu verilerek, W. Rudin'in, ''Function theory in polydiscs'' kitabında verdiği ve bugün hala açık olan ''Polidisk üzerindeki Hardy uzayının tüm invaryant alt uzaylarının sınıflandırılması yada açık bir tanımının verilmesi'' problemi kısmi olarak cevaplanacak ve bu tür invaryant alt uzayların kapsama, eşitlik ve birimsel denklik gibi özelliklerinden bahsedilecektir.
  Tarih : 26.04.2017
  Saat : 15:00
  Yer : Yaşar Ataman Seminer Salonu
  Dil : Turkish
    Yazdır