Hacettepe University Mathematics Department Seminars

Birim Yuvardaki Ağırlıklı Lebesgue Uzayları Arasında Bergman-Besov Çekirdekli Tekil İntegral Operatörler
H. Turgay Kaptanoğlu
Bilkent Üniversitesi, Turkey
Özet : Bergman-Besov uzayları üzerindeki izdüşüm operatörlerini, C^n'nin birim yuvarındaki farklı Lebesgue uzayları arasındaki tekil integral operatörler olarak inceliyoruz. Bütün uzaylar ve operatörler ağırlıklı ve kullandığımız bütün ağırlıklar standart. Daha önce yapılanların aksine, parametreleri mümkün olan en geniş aralıkta seçip, bütüncül ve sistematik bir yaklaşım sergiliyoruz, ve bütün ağırlıklı Lebesgue uzayları ve Bergman-Besov çekirdeklerini hesaba katıyoruz. Kullandığımız ana araçlar şunlar: İntegral operatörler için değişik Schur testleri, Bergman-Besov çekirdeklerinin integrallerinin kestirimleri, radyal kısmi türevlerin integral dönüşüm olarak gösterimleri ile Bergman-Besov tipi uzaylar arasındaki kesin içerme bağıntıları. (A. Ersin Üreyen (Anadolu Üniversitesi) ile ortak çalışma.)
  Tarih : 29.03.2017
  Saat : 15:00
  Yer : Yaşar Ataman Seminer Salonu
  Dil : Turkish
    Yazdır