Hacettepe University Mathematics Department Seminars

Gerçel Kontakt Metrik Uzaylarda Yerel φ-Simetri ve Karmaşık Kontakt Metrik Uzaylardaki Karşılığ
Belgin Korkmaz
Hitit Üniversitesi, Turkey
Özet : Gerrçel kontakt metrik uzaylarda yerel φ-simetri 90'lı yılların sonunda çalışılmış ve çeşitli örnekler üretilmiştir. Bu örnekler arasında birim küre lif uzayları ve gerçel (κ,μ)-uzayları vardır. Gerçel durumda yerel φ-simetri, karakteristik vektör alanının integral eğrilerine göre simetrilerin yerel izometri olmalarını gerektirir. Bu konuşmada karmaşık kontakt metrik uzaylar için bir yerel simetri koşulu tanımlanacak ve karmaşık (κ,μ)-uzaylarının bu koşulu sağladığı gösterilecektir.
  Tarih : 15.03.2017
  Saat : 15:00
  Yer : Yaşar Ataman Seminer Salonu
  Dil : Turkish
    Yazdır