Middle East Technical University Institute of Applied Mathematics Seminars

Henri Poincaré’nin Günümüz Bilimine Işık Tutan Katkıları ve Matematik Felsefesi
Turgut Önder
METU, Turkey
Özet : 19. yüzyılın sonlarından başlayarak günümüzdeki bir çok kuram ve buluşun öncülüğünü yapan Henri Poincaré matematiğin hemen her dalına katkılarda bulunmuş belki de son matematikçi olarak bilinir. Buna ek olarak Poincaré, fizik, astronomi gibi alanlara da önemli katkılar yapmış, tüm bunların yanında bilim ve felsefe üzerine de pek çok kitap yazmıştır. Bu genel konuşmada Poincaré’nin söz konusu öncü katkılarından, bunun yanında matematiğe ve daha da genel olarak bilime ilişkin felsefi görüşlerinden söz edilecektir.
  Tarih : 07.12.2016
  Saat : 13:30
  Yer : IAM - S211
  Dil : Turkish
    Yazdır