İstanbul University Mathematics Department Seminars

Singular systems and ground state energy
Teoman Turgut
Boğaziçi University, Turkey
Özet : Kuantum mekaniğinde tekillik içeren sistemlerin anlaşılması renormalizasyon gerektirmektedir. Genel olarak bu sistemlerin matematiksel yapısı üzerine az şey bilmekteyiz. Bazı basitleştirilmiş örneklerde ise biraz daha ilerleme kaydetmek mümkün görünmektedir. Bunlardan birisi delta fonksiyonları ile etkileşen iki boyutlu bir parçacık problemidir. Burada kendine bakışık bir Hamiltonyen çıktığı gösterilebildiği gibi taban enerji düzeyinin soysuzlaşmadığı (nondegeneracy) da ispatlanabilir. Biraz daha karışık olan ve doğal olarak çok parçacık teorisi formalisminde baktığımız Lee modelinde de benzer bir sonucu ispatlamak mümkün olmuştur, vakit elverdiğince bu konudaki sonuçlarımızı da sunmaya çalışacağız.
  Tarih : 04.05.2016
  Saat : 15:45
  Yer : Matematik Bölümü Seminer Salonu
  Dil : Turkish
    Yazdır