İstanbul University Mathematics Department Seminars

Kocebirler ve Kohomoloji
Atabey Kaygun
İTÜ, Turkey
Özet : Kocebirler cebirlerin kategorik dualleri olmalarına rağmen cebirler ve kocebirler arasındaki ilişki tam bir simetri göstermez. Bu konuşmada kocebirleri ilginç örnekler üzerinden tanıttıktan sonra kocebirlere karşılık gelen cebirleri ve bu çiftlerin kohomolojileri arasındaki ilişkileri tartışacağım.
  Tarih : 16.03.2016
  Saat : 15:45
  Yer : Matematik Bölümü Seminer Salonu
  Dil : Turkish
    Yazdır