İstanbul University Mathematics Department Seminars

Sözde-Sonlu Cisimlerde Geometrik Temsil Edilen Gruplar
Özlem Beyarslan
Boğaziçi Üniversitesi, Turkey
Özet : Sözde-sonlu cisimler, sonlu cisimlerin ''birinci dereceden'' ifade edilebilen bütün özelliklerini sağlayan, sonsuz cisimlerdir. Modeller teorisi alanında derinlemesine çalışılmıştır. Bu konuşmada modeller teorisi ve sözde-sonlu cisimler hakkında önemli özellikler sıralanacak, bir teoride geometrik temsil tanımlanacak, son olarak Abelyen gruplar dışında hiçbir grubun, sözde-sonlu cisimlerin teorisinde geometrik olarak temsil edilmediğini gösterilecektir. Bu çalışma Zoé Chatzidakis'le ortak yapılmıştır.
  Tarih : 24.02.2016
  Saat : 15:45
  Yer : Matematik Bölümü Seminer Salonu
  Dil : Turkish
    Yazdır